Am intrat cu totul întîmplător pe site-ul prestigioasei organizații nonguvernamentale „Salvați copiii“. Știam, ca mulți alții, cu ce se ocupă, care-i sînt meritele în domeniul protecției și educației copiilor, i-am auzit deseori numele în diverse campanii umanitare. Dar informațiile amănunțite despre activitatea organizației, găsite pe pagina de pe Internet, sînt copleșitoare: organizația „Salvați copiii“ este esențială, vitală pentru sănătatea, hrănirea, educația, alinarea și bucuria a zeci sau sute de mii de copii. Acei copii de care nu auzim decît în statistici triste sau pe care nu îi vedem decît în povești tragice răspîndite de mass-media. Avem, deci, multe motive să le fim recunoscători acestor profesioniști. Și să știm mai multe despre succesele, eforturile, proiectele lor, care îi au în centru pe copiii României.

Scopul principal al organizației este acela de a proteja drepturile copiilor. Într-o țară în care peste 50% din copii trăiesc la limita sărăciei, acest scop înseamnă mobilizări nebănuite pe mai multe fronturi: programe de informare și educare în mediile sărace, strîngere de fonduri pentru accesul la tratamente și educație, încurajarea voluntarilor pentru a se implica în diverse proiecte etc. „Salvați copiii“ și-a asumat răspunderea punerii în practică a zeci de inițiative pe mai multe direcții: combaterea violenței împotriva copiilor, suport logistic și financiar pentru educația preșcolară, suport specializat pentru copiii ai căror părinți muncesc în afara țării, fonduri pentru utilarea maternităților astfel încît să fie redusă mortalitatea infantilă, dezvoltarea unor centre educaționale unde tinerii din comunitățile defavorizate pot beneficia de asistență socială, mobilizări de resurse umane și de bani pentru ca informațiile despre pericolele utilizării Internetului fără discernămînt și fără supraveghere să ajungă la cei mai vulnerabili dintre consumatori. Cred că niște cifre anexate acestor proiecte ne ar ajuta să înțelegem mai bine amploarea eforturilor depuse de acest ONG: 16 centre de sprijin pentru copii ai căror părinți sînt plecați în străinătate, centre în care aceștia și adulții în grija cărora au rămas sînt consiliați, psihologic și legal, sînt ajutați să depășească problemele școlarizării; prin proiectul „Investește în oameni!“, 340 de copii au fost sprijiniți să reintre în sistemul educațional, 425 de copii au beneficiat de programul „Școală după școală“, 255 de copii au fost incluși în sistemul de educație preșcolară formală, 31 de localități rurale sărace au primit ajutor pentru reducerea mortalității infantile, peste 14.000 de copii între 0 și 5 ani, peste 3000 de tinere mame și peste 2000 de gravide au primit îngrijiri medicale, materiale medico-sanitare, vitamine, alimente de bază și transport pînă la clinici sau spitale, precum și informări cu privire la prevenirea bolilor, importanța curățeniei și a alimentației corecte, 67 de maternități au fost dotate cu echipamente moderne, pentru copiii de etnie romă au fost organizate 60 de grădinițe estivale care să îi pregătească pentru intrarea la grădinițe sau la școală, a fost demarat un program care să îi ajute pe cei care au abandonat școala să recupereze lacunele educaționale și să le ușureze eforturile de reintegrare în sistemul de învățămînt.

Dar demne de remarcat sînt și eforturile organizației de a implica întreaga societate românească în protejarea drepturilor copiilor: Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, artiști, scriitori, profesori, medici, multinaționale, oameni de afaceri, televiziuni și companii de presă, oameni mai săraci sau mai bogați, toți au fost seduși de rîvna, profesionalismul și seriozitatea celor de la „Salvați co­piii“. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu e puțin lucru, căci pe meleagurile acestea solidaritatea e o virtute rară.

Și nu în ultimul rînd, o dovadă a seriozității cu care lucrează organizația este aceea că oferă societății multe informații, cercetări, studii, statistici utile în diverse domenii: emigrație, abandon școlar sau parental, abuzuri etc.

Avem, deci, nenumărate motive să le fim recunoscători acestor oameni. (Veți mai găsi zeci de alte motive pe site-ul lor.) Dar și să răspundem mai prompt, mai generos, mai entuziaști invitațiilor lor de a avea grijă de copiii României. 

Maria Iordănescu este psiholog.

Foto: V. Dorolţi